Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna OFERTY PRACY Targi Pracy 2019
drukuj drukuj

Targi Pracy 2019

    

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych Targach Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Targi Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość” odbędą się 27 marca 2019 r. w budynku głównym Uczelni, przy ul. Podchorążych 2.

Wszystkie firmy i instytucje zainteresowane wzięciem udziału w Targach w charakterze wystawcy prosimy o kontakt drogą mailową: abk@up.krakow.pl

Targi Pracy są jedną z najskuteczniejszych form promocji firmy w środowisku akademickim, efektywnym sposobem rekrutacji oraz wzajemnej wymiany informacji pomiędzy studentami i pracodawcami.

Organizatorem Targów Pracy ”Wybierz lepszy start w przyszłość” jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UP.

Tegoroczne Targi Pracy są organizowane w ramach projektu „UProgu Kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

PATRONI HONOROWI          PATRONI MEDIALNI         PARTNERZY MERYTORYCZNI