UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Strona główna Staże i praktyki
drukuj drukuj

Staże i praktyki

Praktyki letnie
6.05.2019

Nowy Styl Sp. z o.o. wchodząca w skład Nowy Styl Group, w ramach Praktyk Letnich daje możliwość zdobycia studentom i absolwentom pierwszych doświadczeń u boku profesjonalistów w Dziale Obsługi Klienta - Rynki Międzynarodowe, Kontroli Jakości, Logistyce/Dystrybucji, Marketingu i PR, Zarządzania Brandami

Praktykant/ka
Miejsce praktyk: Jasło

 

Co możemy Ci zaoferować?

•         1-, 2-, 3- miesięczne praktyki studenckie/absolwenckie realizowane w miesiącach letnich

•         zdobycie doświadczenia i poznanie specyfiki pracy w międzynarodowej firmie

•         dostęp do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań

•         wsparcie opiekuna i doświadczonych specjalistów

•         elastyczny czas praktyk – minimum 30 godzin tygodniowo

•         udział w działaniach operacyjnych i ambitnych projektach

•         możliwość wykorzystania w praktyce języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

•         perspektywę nawiązania stałej współpracy

•         możliwość poznania m.in.: systemów IFS, CRM, P3S

•         możliwość uzyskania współfinansowania zakwaterowania w trakcie praktyk

•         pyszną kawę codziennie i o każdej porze dnia

•         indywidualną ocenę swojej praktyki/stażu wraz z certyfikatem ukończenia

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

 • jesteś studentem min. 2 roku lub absolwentem kierunku: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, controlling, filologia angielska, germańska, romańska, lingwistyka, handel międzynarodowy, informatyka, inżynieria jakości, inżynieria produkcji, logistyka, marketing, meblarstwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
  • znasz język angielski lub niemiecki albo francuski i potrafisz się w nim swobodnie komunikować
  • wyróżniasz się zaangażowaniem i chęcią uczenia się
  • potrafisz i lubisz pracować w zespole
  • dobrze obsługujesz pakiet MS Office

•         chcesz zdobywać doświadczenie, które nawiązuje do Twojego wykształcenia

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość innego języka obcego: rosyjskiego, hiszpańskiego
 • znajomość programów: CATIA, CAD, SolidWorks lub chęć ich poznania

Osoby zainteresowane ofertą praktyk prosimy o aplikowanie
za pomocą formularza


https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=86db0873d64c49cd81da710f5360873d

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową


www.NowyStylGroup.com 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1)        W zależności, która  spółka zweryfikowała Pani/Pana podanie o staż/praktykę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
 • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • - zwani łącznie Administratorami.

2)        W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
 • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • - zwani łącznie Administratorami.

3)        Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystylgroup.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z  Administratorów;

4)        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)        w celu przeprowadzenia  rekrutacji aktualnie prowadzonej przez Administratora na praktykę/ staż – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed ewentualnym  zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b)        dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c)        w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

5)        Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz  Administratora/Administratorów  w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

6)        W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7)        Wyrażoną/wyrażone zgodę/zgody można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy  proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystylgroup.com.

8)        Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9)        Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Staż
26.04.2019

Fundacja Obraz w pigułce zajmuje się tworzeniem akcji społecznych, w wyniku których, na podstawie plastelinowych prac małych pacjentów, powstają wielkoformatowe obrazy dla szpitali dziecięcych.

Więcej o naszych działaniach

http://obrazwpigulce.pl 

 

Praca z nami obejmuje kilka możliwych działań:

- Malowanie / wykańczanie obrazów

- Koordynacja wolontariuszy na naszych wydarzeniach 

- Praca z dziećmi w Szpitalach

- Tworzenie grafiki, filmów, postów - social media, not prasowych

- Kontakt ze znanymi osobami.

 

Staż w dziale Ochrony Środowiska
25.04.2019

Mo-BRUK S.A. jest wiodącą firmą w branży gospodarki odpadami oraz budowy nawierzchni betonowych w Polsce. Nasze usługi oferujemy na rynku polskim jak i zagranicznym. Misją Mo-BRUK S.A. jest działalność proekologiczna oraz rozwój poprzez inwestycje w innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. Dysponujemy 7 oddziałami, w tym dwoma instalacjami spalarni odpadów, dwoma zakładami produkcji paliw alternatywnych, dwoma zakładami przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz zakładem odzysku odpadów zawierających metale.

Staż w dziale Ochrony Środowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej Mo-BRUK poszukujemy kandydatów gotowych podjąć pracę w ramach programu stażowego organizowanego przez PUP w Nowym Sączu z gwarancją późniejszego zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy z perspektywą stałej współpracy.

Wymagania:
•    rejestracja w PUP jako osoba bezrobotna,
•    wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ochrona środowiska, prawo lub pokrewne,
•    zainteresowanie zagadnieniami z obszaru ochrony środowiska,
•    bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
•    systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

Warunki pracy:
•    płatny staż (finansowany ze środków PUP dla Powiatu Nowosądeckiego),
•    staż: poniedziałek-piątek, godz. 08:00-16:00

Oferujemy:
•    oferujemy płatny staż w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze,
•    udział w realizacji ciekawych projektów,
•    możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce,


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 441 70 48, przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email lub pozostawienie w siedzibie Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna, woj. Małopolskie.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Administratorem Twoich danych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, jest Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68, 33-322 Korzenna. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane pozostaną w Mo-BRUK S.A. przez 3 lata w celu zachowania i archiwizacji dowodów w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacji.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, Twoje dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, możesz ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Twoje dane w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż dwa lata od momentu wyrażenia zgody.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mo-BRUK S.A. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wolontariat/ Praktyka studencka w Ministerstwie Środowiska
1.03.2019

Ministerstwo Środowiska zaprasza na wolontariat/ praktykę studencką w departamencie prawnym.


Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!
Poznaj w praktyce zasady funkcjonowania
prestiżowej instytucji sektora środowiska!

Twoje zadania:
- udział w procesie tworzenia projektów aktów prawnych przygotowywanych w Ministerstwie Środowiska (legislacja wewnętrzna) oraz przez inne ministerstwa (legislacja zewnętrzna)
- udział w procesie wydawania decyzji administracyjnych, formułowania opinii prawnych i konstruowania umów cywilnoprawnych
- udział w praktycznym stosowaniu przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska
- pomoc w procesie legislacyjnym
- pomoc w działaniach bieżących
Nasze oczekiwania:
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy
- dyspozycyjność

Dlaczego warto:

- zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
- współpraca w profesjonalnym i otwartym zespole
- podniesienie kwalifikacji w zakresie tworzenia i redagowania pism
- rozwój zainteresowań zawodowych
- doskonalenie kompetencji miękkich, w tym m.in. skutecznej komunikacji, pracy w grupie, zdolności analitycznych i wielu innych

 DOŁĄCZ DO NAS!
Prześlij CV na adres: rekrutacja@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE PRAWNYM”)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

Miesiąc Fotografii poszukuje wolontariuszy
4.02.2019
Miesiąc Fotografii poszukuje wolontariuszy chcących współtworzyć nasz festiwal. Szukamy studentów zainteresowanych fotografią, kulturą oraz sztukami wizualnymi. Oferujemy również możliwość odbycia praktyk studenckich w wymiarze dopasowanym do indywidualnych potrzeb studenta.
Praktyki dla studentów
21.01.2019

Steinfeld Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje studentów do odbycia praktyk w wymiarze minimum 20 godzin w tygodniu na okres dwumiesięczny.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o dynamicznie rozwijającej się branży nowych technologii oraz kosmetycznej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą w obszarze Legal-Tech, świadczącą usługi dla międzynarodowych firm oraz start up-ów. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, postanowiliśmy wejść, z naszym nowym produktem, na rynek Chiński i Japoński.

Praktyki, obejmują m.in.:

•    content marketing;
•    obsługę platformy blogowej Wordpress;
•    brand developing;
•    prowadzanie kampanii Google Adwords/Ads.

Nie wymagamy doświadczenia, bowiem każdy praktykant zostanie odpowiednio przeszkolony.

Jeśli jesteś osobą znającą język angielski, masz analityczny umysł oraz chętnie poznasz świat na styku sztucznej inteligencji oraz branży kosmetycznej, jest to oferta dla Ciebie.

Co oferujemy?
    •    możliwość stałego zatrudnienia, po odbyciu praktyk
    •    elastyczne godziny pracy
    •    praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
    •    przyjacielską atmosferę

Czego wymagamy?
    •    znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
    •    podstawowa znajomość pakietu MS-Office
    •    zapału do pracy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy office@etiennecosmetics.com                  
wpisując w temacie wiadomości „Projekt Etienne”. Do wiadomości prosimy załączać CV.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna| ... koniec ] stron: 49