UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Strona główna Staże i praktyki
drukuj drukuj

Staże i praktyki

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY I NADZORU)
17.01.2019

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY I NADZORU)
Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!


Twoje zadania:
- wsparcie w prowadzonych sprawach z zakresu nadzoru Ministra nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (w tym m.in. w zakresie gromadzenia materiałów oraz danych na potrzeby sporządzenia okresowej oceny działalności PIG-PIB; rozpatrywania skarg na działalność PIG-PIB)wsparcie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie regionalnej kartografii geologicznej
- wsparcie w prowadzonych sprawach z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (w tym m.in. w zakresie opiniowania projektu planu działalności PAA oraz sprawozdania z wykonania planu działalności PAA; rozpatrywania skarg, petycji i wniosków w zakresie działalności Prezesa PAA)
- pomoc w bieżących pracach biurowo-administracyjnych


Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja lub geologia
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy


DOŁĄCZ DO NAS!
Prześlij CV na adres: praktyki@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO”)
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (WYDZIAŁ NADZORU NAD SŁUŻBĄ GEOLOGICZNĄ)
17.01.2019

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (WYDZIAŁ NADZORU NAD SŁUŻBĄ GEOLOGICZNĄ)
Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!


Twoje zadania:
- wsparcie w prowadzonych czynnościach związanych z nadzorem nad państwową służbą geologiczną
- wsparcie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie regionalnej kartografii geologicznej
- pomoc w bieżących pracach biurowo-administracyjnych


Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe na kierunku geologia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy
DOŁĄCZ DO NAS!


Prześlij CV na adres: praktyki@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO”)
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE POLITYKI SUROWCOWEJ I ANALIZ (WYDZIAŁ POLITYKI SUROWCOWEJ I OCHRONY ZŁÓŻ)
17.01.2019

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE POLITYKI SUROWCOWEJ I ANALIZ (WYDZIAŁ POLITYKI SUROWCOWEJ I OCHRONY ZŁÓŻ)


Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!


Twoje zadania:
- wspomaganie pracowników przy opracowywaniu i inicjowaniu Projektu Polityki Surowcowej Państwa
- wspomaganie pracowników przy organizacji Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
- wspomaganie pracowników przy obsłudze zadań zleconych przez Pełnomocnika Rządu ds. PSP
- wspomaganie pracowników merytorycznych przy uzgadnianiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, prowadzeniu spraw z zakresu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
- wspomaganie pracowników w prowadzeniu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami położonymi w granicach terenów górniczych w zakresie właściwości Ministra


Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe na kierunku geografia lub ochrona środowiska lub gospodarka przestrzenna
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy


DOŁĄCZ DO NAS!
Prześlij CV na adres: praktyki@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE POLITYKI SUROWCOWEJ I ANALIZ”)
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (ZESPÓŁ DS. LEGISLACJI)
17.01.2019

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO (ZESPÓŁ DS. LEGISLACJI)
Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!


Twoje zadania:
- wsparcie w opiniowaniu w ramach Departamentu projektów aktów normatywnych oraz projektów dokumentów rządowych
- wsparcie w opracowaniu odpowiedzi na interpelacje i inne zapytania
- pomoc w bieżących pracach biurowo-administracyjnych
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja lub geologia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy


DOŁĄCZ DO NAS!
Prześlij CV na adres: praktyki@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE NADZORU GEOLOGICZNEGO”)
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH (WYDZIAŁ WĘGLOWODORÓW)
17.01.2019

WOLONTARIAT/PRAKTYKI STUDENCKIE W DEPARTAMENCIE GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH (WYDZIAŁ WĘGLOWODORÓW)


Zdobądź doświadczenie w pracy w administracji rządowej
i rozwiń swoje kompetencje pod opieką ekspertów!


Twoje zadania:
- współpraca przy prowadzeniu postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia/zmiany koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
- współpraca przy monitoringu i kontroli zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
- weryfikacja dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złóż węglowodorów pod względem merytorycznym oraz formalnym, a także udział w posiedzeniach Komisji Zasobów Kopalin
- stosowanie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
- zapoznanie się z Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
- pomoc w bieżących pracach biurowo-administracyjnych


Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe na kierunku geologia lub górnictwo lub ochrona środowiska lub geografia
- umiejętność współpracy, komunikacji i organizacji pracy


DOŁĄCZ DO NAS!
Prześlij CV na adres: praktyki@mos.gov.pl
(w temacie wpisz „PRAKTYKA STUDENCKA/WOLONTARIAT
W DEPARTAMENCIE GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH”)
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz kamil.rodzik@mos.gov.pl lub zadzwoń: 22 369 2207

ECOLAB - płatna praktyka w dziale Biling Team
4.01.2019

 Ecolab jest światowym liderem w zakresie profesjonalnej higieny dla instytucjonalnych odbiorców. Do naszych klientów zaliczają się światowej klasy sieci hoteli, restauracje, placówki opieki zdrowotnej, szkoły i uniwersytety, komercyjne pralnie, mleczarnie i gospodarstwa rolne, a także zakłady przetwórstwa spożywczego. Tworzymy własną Kulturę. Mamy Misję i Wizję. Mamy Wartości, według których pracujemy. Mamy systemy i projekty, które służą każdemu z naszych współpracowników.

Do naszego biura w Krakowie poszukujemy  Praktyka w dziale Billing Team

Zakres obowiązków

- Wsparcie podczas dziennych aktywności  

- Poznanie obszaru invoicingu oraz e-invoicingu

- Praca w systemie SAP

Wymagania:

- Status studenta do czerwca 2019

- Dyspozycyjność min 30h tygodniowo (6h dziennie)

- Znajomość programu Excel na bardzo dobrym poziomie

- Znajomość języka francuskiego na bardzo dobrym poziomie (komunikacja telefoniczna jak również mailowa)

- język angielski na poziomie komunikatywnym (korespondencja mailowa) będzie dodatkowym atutem

- elastyczność (możliwość delegacji)

Firma oferuje:

- Płatne praktyki studenckie

- Elastyczny czas pracy

- Zdobycie cennego doświadczenia

- Poznanie szeregu działań w zakresie invoicingu oraz e-invoicingu

- Pracę w miłym zespole w międzynarodowej firmie o światowej renomie

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: recruitment.services-poland@ecolab.com

W tytule proszę zamieścić: FR Billing

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna| ... koniec ] stron: 48