Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Staże i praktyki
drukuj drukuj

Staże i praktyki

Staż w redakcji programowej radia RMF FM
28.11.2019Staż w redakcji programowej radia RMF FM – ogólne info na temat:
  1.      Czas trwania stażu: 9 tygodni (w tym jeden szkoleniowy)
         a.      w przypadku akceptacji kandydatury możliwy start od zaraz (termin zostanie wskazany po rozmowie wstępnej – może się okazać, że start będzie w bardzo nieodległym czasie, np. w przyszłym tygodniu lub będzie to kolejny wolny termin np. za 2-3 miesiące)
   2.      Dyspozycyjność: z reguły poniedziałek-piątek, ok. 6-7 godzin dziennie (9:00-15:00  oraz 15:00-20:00/21:00)
   3.      Zadania/zakres nauki i pomocy w redakcji m.in.:
         a.      udział w pracach redakcji programowej największego radia w Polsce przy współtworzeniu codziennego programu
         b.      kontakt ze słuchaczami (via telefon oraz e-mail)
         c.      nagrywanie i obróbka dźwięków / montaż dźwięków i przygotowywanie materiałów na potrzeby redakcji
         d.      zadania związane nagradzaniem słuchaczy w konkursach antenowych i internetowych
         e.      nagrywanie i montaż materiałów z mikrofonem
         f.       redakcyjne zadania związane z serwisami internetowymi

Kontakt i CV na adres: krzysztof.nepelski@rmf.pl<mailto:krzysztof.nepelski@rmf.pl>

staż
20.11.2019

We are part of HAVI Group - a global privately held company focused on innovating, optimizing and managing the supply chains of leading brands.

Founded in 1974, HAVI employs more than 10.000 people that serve customers in more than 100 countries.

Our recently opened and growing Hub based in modern offices comprises more than 120 professionals who together provide high quality services in 16 languages to our business across Europe.

 

Currently we are launching an Internship Program – Accounting Academy

Become our future expert.

Mae a difference and impact staring from day one.

Leave your fingerprint on our business!

 

If you:

-          Speak English in a Very Good manner

-          Are studying or you have graduated from Finance & Accounting, Economy or equivalent

-          Knowledge of other languages will be an asset

-          Want to start your career in Finance World

-          Are full of enthusiasm

-          Like to analyze things

-          Have very good eye on detail

Then HAVI is a perfect place for you.

By joining our team, you will learn from our experts how to:

-          Ensure the integrity and quality of key data in the company through our systems

-          Combine practical knowledge of Accountancy that you learn during your studies with real life experience

-          Process various financial documents and proceed with our accounting processes

-          Use SAP and other Finance related systems in practice

What we can promise:

-          Paid internship

-          Atmosphere which supports learning processes

-          Constant feedback on your performance

-          Experts that will help you achieve your goals

-          Exposure to business

-          Multinational teams, and opportunities to use your unique language skills on daily basis

-          Further development in our departments (AP, AR, GL, Controlling, Treasury, Master data)

We deliver our promise

 

kontakt:

Anna.wlodarczyk@havi.com

Praktykant w Departamencie Współpracy Regionalnej
25.10.2019

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Spółka oferuje doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój przedsiębiorstw oraz obsługę produktów finansowych. Wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

Praktykant w Departamencie Współpracy Regionalnej

Opis Departamentu:

Do zakresu działań Departamentu Współpracy Regionalnej (DWR) należy: realizacja aktywności w obszarze kompleksowego wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w województwie małopolskim; współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym jednostkami  samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami) w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście dokumentów strategicznych Spółki; koordynacja przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych Spółki; inicjowanie i realizacja projektów i programów związanych z rozwojem regionalnym, w tym odpowiadających na zidentyfikowane problemy w kontekście Strategii Rozwoju województwa małopolskiego w obszarze działania Departamentu; realizacja aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu oraz circular economy; realizacja aktywności stymulujących synergię pomiędzy nauką a biznesem.

Liczba miejsc: 3

Praktykant będzie odpowiedzialny za:

 • weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych w ramach realizowanych projektów,
 • analizę i syntezę wniosków z otrzymanych informacji, sporządzanie raportów,
 • kontakt z przedsiębiorcami w zakresie oceny projektu oraz przygotowanie pism i umów dla Beneficjentów,
 • współtworzenie i monitorowanie postępów realizacji zadań projektowych,
 • współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie CSR, działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz circular economy.

 

Oczekujemy:

 • zainteresowania obszarem w ramach praktyki,
 • samodzielności i zaangażowania, zdolności analitycznych,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • kreatywność i chęć działania, nastawienia na cel i umiejętność pracy w zespole,
 • aktualne ubezpieczenie NNW.

 

Oferujemy:

 • bezpłatne praktyki w renomowanej instytucji (min 100 h),
 • elastyczne godziny odbycia praktyki, wsparcie opiekuna praktyk,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze realizacji projektów,
 • atrakcyjną lokalizację (główna siedziba w okolicach Ronda Mogilskiego/Grzegórzeckiego),
 • dla najlepszych studentów możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres praktyki@marr.plz dopiskiem „Praktyka w DWR”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Filipowicz

Główny Specjalista ds. Strategii i Rozwoju

tel. 12 617 99 73

 

 

Praktykant/stażysta w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu
25.10.2019

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Spółka oferuje doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój przedsiębiorstw oraz obsługę produktów finansowych. Wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

Praktykant/stażysta w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu

Opis Departamentu:

Do zakresu działań Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu należy: realizacja projektów i programów związanych z tworzeniem kompleksowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w województwie małopolskim; wsparcie procesu tworzenia przez departamenty Spółki projektów finansowych z funduszy zewnętrznych; aktywne uczestnictwo we wdrożeniu projektów i programów strategicznych dla województwa małopolskiego; udział w projektach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Liczba miejsc: 2

Praktykant/stażysta będzie odpowiedzialny za:

 • tworzenie baz danych,
 • wstępna weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • tworzenie prezentacji,
 • przygotowywanie pism, zestawień, korespondencji,
 • archiwizację dokumentacji,
  • Praktykant będzie  miał również możliwość podjęcia innych prac administracyjno-biurowych na rzecz Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu.

Oczekujemy:

 • zainteresowania obszarem w ramach praktyki,
 • samodzielności i zaangażowania, zdolności analitycznych,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • kreatywność i chęć działania, nastawienia na cel i umiejętność pracy w zespole,
 • aktualne ubezpieczenie NNW.

Oferujemy:

 • bezpłatne praktyki w renomowanej instytucji (min 100 h),
 • elastyczne godziny odbycia praktyki, wsparcie opiekuna praktyk,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze realizacji projektów,
 • atrakcyjną lokalizację (główna siedziba w okolicach Ronda Mogilskiego/Grzegórzeckiego),
 • dla najlepszych studentów możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres praktyki@marr.plz dopiskiem „Praktyka w DIRB” lub „Staż w DIRB”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Filipowicz

Główny Specjalista ds. Strategii i Rozwoju

tel. 12 617 99 73

 

 

Praktyki w Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji
30.09.2019

OFERTA PRAKTYKI dla studentów
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zaprasza studentów różnych kierunków, a zwłaszcza tych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, kulturą, dziedzictwem kulturowym (np. antropologia, etnologia, kulturoznawstwo etc.), ale także sportem czy rekreacją do współpracy w zakresie tworzenia artykułów na temat sportów tradycyjnych świata.

Zakres tej pracy dotyczyłby: pozyskiwania informacji, prowadzenia korespondencji z podmiotami działającymi w tym obszarze, dokumentowania, tworzenia zbioru literatury i wszystkich innych działań pozwalających na możliwie dokładne i wyczerpujące zaprezentowane opisywanych sportów tradycyjnych.

Efektem tej pracy byłoby przygotowanie tekstów prezentujących sporty tradycyjne. Wszystkie opracowania, zatwierdzone przez komitet ekspertów, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronie www.traditionalsports.org stanowiącej zbiór opisów sportów tradycyjnych świata i dostępnych dla każdego w formie open access. Najważniejszą zasadą w tej pracy pozostaje wiarygodność i rzetelność naukowa prezentowanych informacji.


Każda współpracująca osoba może otrzymać stosowne zaświadczenie lub doku-ment uznania odbytej praktyki z potwierdzeniem udziału w pracy w międzynaro-dowym projekcie.


Zachęcamy do współpracy,
Kontakt: traditionalsports@sportinstytut.pl
Web: http://www.traditionalsports.org
Facebook Traditional Sports: https://www.facebook.com/traditionalsports/
Grupa LinkedIn Traditional sports and games: https://www.linkedin.com/groups/8655503 Instagram Traditional sports: https://www.instagram.com/traditional_sports/

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
11.09.2019

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji poszukuje dwóch osób do zrealizowania bezpłatnej praktyki/wolontariatu.

Okres praktyki/wolontariatu: wrzesień-październik 2019 r.

Zadania do wykonania:

- przeprowadzaniem badania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie jednostek samorządowych - finalistów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy (badanie telefoniczne)

- opracowanie syntetycznego raportu z badań

- prezentacja raportu 

Oferowana praktyka jest bezpłatna. Odbywać się ona będzie w jednej z największych organizacji pozarządowej w Małopolsce. FRDL MISTIA od 28 lat działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji administracji publicznej. 

Kontakt w sprawie praktyki/wolontariatu: Maria Piękoś-Konopnicka, Anatol Władyka, tel.: 12 633 51 54 w. 121, mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna| ... koniec ] stron: 48