Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Aktualności Zaproszenie do udziału w projekcie „Z POWER-em w przyszłość”
drukuj drukuj

Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z POWER-em w przyszłość”
13.04.2018

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie iiz POWER-em w przyszłość!. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 i skierowany jest do osób, które: 

 1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
 2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 • nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,  uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

 Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET.

Projekt oferuje:

 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe Doradztwo zawodowe i psychologiczne;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Coaching
 • Bon na zasiedleniei
 • Bon stażowy
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon szkoleniowy
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie: http://www.itk.krakow.pl/zpowerem/

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wróć do Aktualności