Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Deklaracja absolwenta
drukuj drukuj

Deklaracja absolwenta

Drodzy Studenci

Kończycie studia. Serdecznie gratulujemy i życzymy Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Jednocześnie prosimy o wypełnienie Deklaracji Absolwenta.
Deklaracja dotyczy udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Prosimy o wypełnienie jej online, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do właściwego dziekanatu.
Celem badania prowadzonego przez Biuro Współpracy z Absolwentami jest określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpływają na Wasze losy zawodowe. Wyniki badania będą wykorzystywane do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania programów kształcenia w celu lepszego przygotowania Was do wejścia na rynek pracy. Zapewniamy, że powierzone nam dane nie będą wykorzystane do innych celów a także nie zostaną udostępnione zewnętrznym instytucjom. Przy analizie zbiorczej będą podane jedynie wyniki podsumowujące.
Liczymy na Waszą pomoc.

 

Wszystkie pola deklaracji są obowiązkowe.
Imię
Nazwisko
PESEL
Wydział
Kierunek
Specjalność
Studia    
Forma studiów  
Termin obronyrok: miesiąc:
Adres zameldowania
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres
Telefon
E-mail

1. Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby badań losów zawodowych absolwentów UP (deklaracja zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane te będą wykorzystane wyłącznie do ustawowego badania losów absolwentów i nikomu nie będą udostępniane.
2. Uczestnictwo w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które będą prowadzone drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową w terminie 6 miesięcy, 3 oraz 5 lat od daty obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.