Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna ABSOLWENT Badanie losów zawodowych absolwentów
drukuj drukuj

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzi Biuro Współpracy z Absolwentami.

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni, poczynając od 2010 roku. Badanie rocznika 2010 (absolwenci roku 2009/2010) miało charakter pilotażowy. Sytuacja zawodowa badana jest po roku od obrony pracy dyplomowej.


Cele badania
  • rozpoznanie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów UP
  • rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy
  • przekazanie studentom oraz pracownikom UP  informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji
  • celów zawodowych absolwenta UP
  • uzyskanie informacji czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów
  • uzyskanie informacji pomocnych w prowadzonym doradztwie zawodowym oraz w odpowiednim doborze tematyki warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Promocji i Karier, mających na celu przygotowanie studentów i absolwentów do efektywnych działań na rynku pracy

Raporty

 

    • Raport z badania rocznika absolwentów 2015/2016


_______________________________________________________________________________


    • Raport z badania rocznika absolwentów 2014/2015


Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny


Wydział Pedagogiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Sztuki
_________________________________________________________________


    Raport z badania rocznika absolwentów 2013/2014

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Wydział Sztuki
__________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   politologia


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•   filologia angielska


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografiaWydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   edukacja techniczno - informatyczna

   informatyka
   matematykaWydział Sztuki

__________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   filozofia
•   historia
   politologia
   socjologia
•   stosunki międzynarodowe


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•    informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografia
•    turystyka i rekreacja


Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   matematyka


Wydział Sztuki

•   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


_________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki